VEZI REGULAMENTUL

R E G U L A M E N T
JIDVEI WEIN RUN
02 SEPTEMBRIE 2023

1. Generalități
1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul sportiv de alergare JIDVEI WEIN RUN “Descoperă Țara Vinului în alergare” ediția 2023.
1.2. Organizatorii evenimentului sunt JIDVEI SRL și ESPORT.RO
1.3. Probele din cadrul JIDVEI WEIN RUN sunt deschise tuturor doritorilor, respectând condițiile impuse de oganizator.
1.4. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul www.esport.ro
1.5. Prin semnarea formularului de înscriere, sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării on-line, fiecare participant:
– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la JIDVEI WEIN RUN, precum şi regulamentul competiţional;
– îşi dă acordul ca imaginea sa, sau alte date publice, precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri, etc. în mod gratuit şi necenzurat;
1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a vreunui doritor;
1.7. Competiția se desfășoară pe data de 02 SEPTEMBRIE 2023.
1.8. Înscrierile se fac până pe data de 24 AUGUST 2023.
1.9. Traseul competiției este prezentat pe site-ul evenimentului: www.esport.ro
1.10. Participanții se pot înscrie la cursa de 15 km, cursa de 7 km si cursa familiei, aderând la una din grupele de vârstă:

2. Obligaţiile participanţilor
2.1. Participarea la JIDVEI WEIN RUN se face pe propria răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.
2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul, sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
2.3. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.
2.4. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.
2.5. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate, este sub efectul substanţelor halucinogene, sau prezintă semne de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
2.6. Timpul limită pentru concurs este de 3h de la startul oficial. Alergătorii care ajung la sosire după acest interval de timp nu vor fi incluși în clasament.

3. Taxa de participare
3.1. Taxa de participare se plăteşte on-line, sau prin transfer bancar.
3.2. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator, pe site-ul evenimentului: www.esport.ro
3.3. Taxa de participare este:


Atenție! Neplata taxei în 3 (trei) zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii, duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare. Pentru calculul numărului de alergători înscriși, se iau în considerare DOAR alergătorii care au făcut dovada plății taxei de înscriere înainte de 24 August 2023.
3.4. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.
3.5. În cazul anulării competiţiei, în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
4. Pachetul de înscriere
4.1. Include: tricou cu JIDVEI WEIN RUN, saculet sportiv, număr de concurs, cip de cronometrare de unică folosință, medalie de finisher turnată, broșurile sponsorilor, diplome ce pot fi descărcate on-line, fotografiile oficiale, acces la punctele de hidratare și alimentare, vouchere pentru a servi o gustare și un pahar de vin. Pentru concurenții de peste 18 ani kitul va conține un vin din partea companiei JIDVEI.
5. Categorii şi clasament
5.1. Participanţii se pot înregistra la următoarele probe:
⦁ Cros 15 KM
⦁ Cros 7 KM
⦁ Crosul familiei
5.2. Se vor face clasamente pentru crosul de 15 si 7 KM (sunt considerate curse competitive).
5.3. Se premiaza cursele de 7 si 15 km, categoria open, precum și categoriile de vârstă enumerate mai jos:

CATEGORII DE VÂRSTĂ

Cursa familiei
Proba nu va avea clasament și nici premiere, toți participanții vor primi o atenșie din partea organizatorilor și o medalie de finisher.
5.4. Alergătorii care nu vor trece prin toate punctele de control vor fi descalificați automat. Alergătorii care nu calcă pe covorul de la fiecare punct de control nu vor fi înregistrați de sistemul de cronometrare și vor fi descalificați automat.
5.6. Traseul măsoară 7 km. Alergătorii la semimaraton vor parcurge două ture, cei de la cros o tură.
6. Proceduri de concurs
6.1. Numărul de concurs
Numărul de concurs trebuie montat pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe tot timpul concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.
6.2 Cipul de cronometrare
Cipul de cronometrare se află pe numărul de concurs (inclusiv pentru participanții de la semimaraton și ștafetă) și se poartă prins cu ace de siguranță pe tricou în față, fiind obligatoriu să fie vizibil.
6.3. Startul
Startul se va da la data şi ora stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul competiţiei. Localizarea zonei de start va fi publicată pe pagina oficială.
6.4. Retragerea din concurs/Abandonul
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.
b) Concurenții care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenți, pentru a face loc celor care vin din spate, doresc și pot să îi depășească.
6.5. Transferul de la o probă la alta se poate face prin achitarea unei taxe de 50 de lei, până la data de 24 august 2023.
7. Protecţia mediului înconjurător
7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.
7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
8. Echipament obligatoriu
8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi alergare, echipament sportiv, număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator).
9. Reclamaţii/Contestaţii
9.1. Reclamațiile şi contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de o oră de la închiderea oficială a cursei.
10. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului
10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiția dacă aceasta nu se poate desfășura în condiții de siguranță.
10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.
10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informațiilor afișate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința participanților cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informațiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informații privind programul cursei.
10.4. Sunt de acord ca organizatorii să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale (nume, prenume, adresă de e-mail) pe teritoriul României, direct și/sau prin împuterniciți și/sau parteneri contractuali ai acestuia, în scopul de a participa la campaniile promoționale și de informare derulate de către organizatori, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de organizatori.
11. Înscrierea minorilor
11.1.Înscrierea minorilor la cursa familiei se face pe baza certificatului de naștere (copie). Copiii vor alerga singuri, fără părinte sau tutore/adult, cu excepția copiilor cu dizabilități și a celor până la 7 ani.
11.2.Toți copiii vor fi insoțiți la înscriere și la ridicarea kitului de concurs de un adult – părinte, tutore sau profesor, care va semna declarația de participare pe propria răspundere.
12. Condiții de participare la cursele de 15 km si 7 km
12.1.Condiț̦ii pe care fiecare alergător trebuie să le îndeplinească pentru a participa la aceste curse și pentru a primi kitul de concurs:
1) să aibă cel puțin 18 ani împliniți în ziua cursei
2) să plătească taxa de înscriere
3) să prezinte un act de identitate pentru verificare
4) să își asume responsabilitatea pentru participarea sa la cursă. Organizatorul nu poate fi responsabil pentru nici un fel de accident sau pagubă pe care alergatorul le-ar putea întâmpina în timpul competiției.
14. Condiţii pentru ridicarea kiturilor de concurs:
14.1. Alergătorii înscriși vor prezenta următoarele documente:
1. Scrisoarea de confirmare a înscrierii – tipărită și semnată. Aceasta este personalizată, se descarcă de pe site și conține și declarația de participare pe proprie răspundere.
2. Document de identitate (organizatorii îl verifică și îl înapoiază imediat posesorului).
1.22. Evenimentul organizat de JIDVEI – ESPORT.RO este încadrat în categoria „sport individual”, astfel că se supune Ordinului nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesare a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber. Conform articolului C/2 privind regulile pentru desfășurarea competițiilor în cadrul sporturilor individuale în aer liber, organizatorul va asigura desfășurarea în siguranță a competiției, cu respectarea recomandărilor legale.